OZE Annopol » O Projekcie
A A A KONTRAST

Tutaj jesteś > OZE Annopol > O Projekcie

Ogólne Informacje

Program operacyjny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś priorytetowa
OŚ PRIORYTETOWA VI: ŚRODOWISKO I CZYSTA ENERGIA

Działanie

Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku

Tytuł projektu
Zakup i montaż kolektorów słonecznych szansą poprawy środowiska naturalnego w Gminie Annopol.

Plan. data rozpoczęcia realizacji 2015-05-29
Plan. data zakończenia realizacji 2015-12-15

Wartość ogółem
Wydatki kwal.7 800 635,99
Wnioskowane dofin. 7 181 026,68
% dofinansowania  6 103 872,67 85,00

Miejsce realizacji projektu
Województwo Lubelskie – Powiat Kraśnicki – Gmina Annopol

Informacja o beneficjencie

NIP beneficjenta 7151771041
Nazwa beneficjenta Gmina Annopol

Informacje teleadresowe
23-235 Annopol Rynek 1
telefon: 15 8613063
fax: 15 8613061

Forma prawna beneficjenta wspólnota samorządowa – gmina

Osoba do kontaktu w sprawach Projektu
Agnieszka Kowalczyk
Gmina Annopol
Telefon 15 8613063 wew. 23
Fax 15 8613061
e-mail promocja@annopol.eurzad.eu


Trace McSorley Womens Jersey