OZE Annopol » Konserwacja i eksploatacja
A A A KONTRAST

Tutaj jesteś > OZE Annopol > FAQ > Konserwacja i eksploatacja

FAQ

Co zrobić, gdy zamierzamy latem wyjechać na urlop?

Gdy w obiekcie okresowo nie ma zapotrzebowania na ciepłą wodę, to układ solarny zabezpieczony jest przed przegrzaniem za pomocą: regulatora z nastawą maksymalnej temperatury wody w zbiorniku, naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczeństwa. Cały system jest odporny nawet na bardzo wysokie temperatury. Jeśli jednak zakładamy, że instalacja solarna w danym obiekcie będzie często miała okresy przestoju (zwłaszcza latem – instalacje w domkach letniskowych), to już w trakcie montażu należy pomyśleć o założeniu systemu chłodzącego. Takie rozwiązanie w pełni zabezpieczy układ solarny przed przegrzewaniem.

Żródło: radmo.pl

Czy można zainstalować kolektory słoneczne w istniejącym budynku, który posiada już system ogrzewania wody i system c.o.?

Tak. Należy tylko podać instalatorowi szczegółowe informacje odnośnie posiadanych rozwiązań. Pomocne będą zdjęcia. Większość firm zajmujących się sprzedażą i montażem kolektorów oferuje bezpłatne konsultacje przy doborze odpowiedniego rozwiązania w czasie wizyt w budynku, w którym mają być zamontowane kolektory.

Żródło: radmo.pl

Dach mojego domu nie jest skierowany w kierunku południowym, czy pomimo to mogę założyć kolektory słoneczne?

Kolektory słoneczne mogą być montowane również w układach wschód- zachód, na konstrukcjach wolno stojących obok budynku, na garażu lub na elewacji.

Źródło: greenen.pl

Gdzie najlepiej zamontować kolektory słoneczne?

Kolektory słoneczne mogą być instalowane na dachu, elewacji, jak i na ziemi na specjalnym stojaku, aby jednak otrzymać najlepsze efekty, warto trzymać się następujących wskazówek:

  • Kolektory słoneczne powinny być tak zamontowane, aby ich powierzchnia czynna była skierowana w kierunku najbardziej zbliżonym do południowego, pod kątem 40-45o do podłoża w przypadku instalacji całorocznych. Odchylenia od kierunku południowego do 10-15o nie ma większego wpływu na efektywność pracy instalacji.
  • Kolektory instalować trzeba w miejscu niezacienionym przez np. drzewa lub inne naturalne przeszkody.

Źródło: greenen.pl

Jaka jest przewidywana żywotność kolektorów słonecznych?

Instytucje certyfikujące urządzenia solarne wymagają, aby przewidywany czas eksploatacji kolektora słonecznego był nie krótszy niż 20 lat, bez zauważalnej degradacji właściwości eksploatacyjnych kolektora słonecznego. Dzięki zastosowanym materiałów (miedź, aluminium, szkło solarne – szyba hartowania odporna na gradobicie, wełna mineralna odporna na wilgoć, miedziany absorber pokryty wysokoselektywną powłoką) kolektory naszej produkcji spełniają te wymogi.

Źródło: greenen.pl

Jak oczyścić zaśnieżony kolektor?

Intensywne opady śniegu zakłócają pracę kolektora słonecznego. W przypadku kolektorów próżniowych niewielka ilość pokrywy śnieżnej (20- 25 cm) nie stanowi większego problemu, ponieważ śnieg zsunie się pomiędzy rury, jednak w przypadku kolektorów płaskich nawet niewielka ilość śniegu powoduje tworzenie się pokrywy na powierzchni szyby solarnej. Należy zatem rozpuścić zalegającą na nim warstwę śniegu. W tym celu sterownikiem uruchamiamy funkcję „ręczne włączenie pompy” lub „odmrażanie”.

Źródło: greenen.pl

Czy instalacja solarna będzie wymagała ciągłego dozoru?

Typowa instalacja solarna w budynku indywidualnym nie wymaga stałego dozoru. Prawidłowo dobrana wielkość jej komponentów powinna zapewniać prawidłowe funkcjonowanie instalacji w każdych warunkach pracy także wówczas, gdy nastąpi brak odbioru ciepła i przegrzewanie kolektorów słonecznych. Do obsługi może należeć ustawienie funkcji urlopowej przy dłuższym wyjeździe i nie korzystaniu z ciepłej wody. Mimo wszystko w trakcie normalnej eksploatacji instalacji solarnej warto pamiętać o wglądzie w jej parametry pracy. Wskazane jest okazyjne sprawdzanie przynajmniej temperatury (w kolektorach, w podgrzewaczu c.w.u.) szczególnie w nowej instalacji tak, aby mieć pewność, że pracuje ona we właściwy sposób. Sterowniki pozwalają także często na odczyt ilości ciepła pozyskanego w czasie. Obserwowanie pracy instalacji solarnej pozwala na optymalizację jej ustawień w porozumieniu z fachową firmą instalacyjną.

Źródło: muratordom.pl

Czy przerwy w dostawie prądu szkodzą instalacji solarnej?

Dobór instalacji solarnej uwzględnia sytuację braków odbioru ciepła i występowanie przegrzewania glikolu w kolektorach słonecznych. Stan stagnacji powoduje parowanie wody w mieszance glikol-woda i wzrost ciśnienia w instalacji solarnej. Kolektory słoneczne powinny cechować się łatwością opróżniania z „parującego glikolu” tak, aby nie był on narażony na przegrzewanie i możliwe po dłuższym czasie uszkodzenie. Wówczas wzrost ciśnienia będzie w instalacji nieznaczny, a mniejsza ilość pary nie zagrozi komponentom, takim jak pompa obiegowa, przepływomierz, zawory, izolacja cieplna itp. Prawidłowo dobrane naczynie wzbiorcze będzie w stanie przejąć wzrost objętości glikolu w instalacji, aby nie było konieczne otwarcie się zaworu bezpieczeństwa. Po schłodzeniu się kolektorów słonecznych, również schłodzony glikol wypełni orurowanie absorberów, a instalacja będzie mogła samoczynnie powrócić do pracy. Przegrzewanie kolektora nie może zagrozić jego elementom. W trakcie badań kolektora wg normy EN12975 (na której bazuje certyfikat Solar Keymark), sprawdza się jego wytrzymałość nie tylko na długotrwała pracę „na sucho”, ale także na wewnętrzne i zewnętrzne szoki termiczne.

Źródło: muratordom.pl

Czy szkło w kolektorach próżniowych jest hartowane?

Technicznie nie jest możliwe (przynajmniej wielkoseryjne) hartowanie rur szklanych. Hartowanie prowadzi się dla szyb płaskich. Stąd rury próżniowe wykonywane są np. ze szkła borowo-krzemowego o podwyższonej odporności mechanicznej. Kolektory próżniowe rurowe, także sprawdza się na wytrzymałość na uderzenia, ale dla niższych wysokości opadania kulki stalowej 150 g. Tym niemniej z praktyki serwisowej wynika, że uszkodzenia rur próżniowych przy intensywnym gradobiciu niekoniecznie są wyższe niż dla kolektorów płaskich. Wynika to z mniejszych gabarytów rur próżniowych niż dużej tafli szyby kolektora płaskiego, a także z faktu, że grudki gradu nie trafiając centralnie w rurę próżniową, „ześlizgują” się po niej.

Źródło: muratordom.pl

Jakie są różnice między kolektorem płaskim a próżniowym?

Kolektor płaski przy tej samej powierzchni zabudowy, co próżniowy rurowy, ma większą powierzchnię absorbera (pochłaniającą promieniowanie), za to ma gorszą izolację termiczną. W efekcie kolektor płaski uzyskuje więcej ciepła latem, gdy nasłonecznienie jest intensywne, a straty ciepła stosunkowo niewielkie. Za to jesienią i zimą przewagę będzie miał rurowy kolektor próżniowy, bo mniej ciepła straci do otoczenia. Inaczej wygląda charakterystyka płaskich kolektorów próżniowych – latem pozyskują dużo energii, jak typowe kolektory płaskie (duża powierzchnia absorbera), zaś zimą mają mniejsze straty ciepła (dobra izolacja próżniowa).

Istotną różnicą między kolektorem płaskim a próżniowym jest także cena. Za instalację z kolektorami płaskimi przygotowującymi ciepłą wodę dla czteroosobowej rodziny zapłacimy ok. 15 000 zł. Instalacja z kolektorami próżniowymi będzie droższa, ale u jednego producenta wzrost kosztów wyniesie ok. 30%, u innego zaś 50–80%.

Źródło: www.budujemydom.pl Jarosław Antkiewicz


Trace McSorley Womens Jersey