OZE Annopol » Prąd
A A A KONTRAST

Tutaj jesteś > OZE Annopol > FAQ > Prąd

FAQ

Jakie są zalety zamontowania systemu solarnego?

Prawidłowo zaprojektowany system kolektorów słonecznych może obniżyć koszty podgrzewania wody użytkowej nawet o 90%, koszty ogrzewania pomieszczeń o 30-40 (przy zastosowaniu próżniowych kolektorów rurowych nawet 70-80%) a koszty ogrzewania wody w basenie o 100%. Inwestowanie w system kolektorów słonecznych jest korzystne a w przyszłości perspektywiczne (w związku z szybkim wzrostem cen energii). Ponadto poprzez wykorzystywanie energii słonecznej nie ingerujemy w środowisko naturalne.

Źródło: greenen.pl

Czy przerwy w dostawie prądu szkodzą instalacji solarnej?

Dobór instalacji solarnej uwzględnia sytuację braków odbioru ciepła i występowanie przegrzewania glikolu w kolektorach słonecznych. Stan stagnacji powoduje parowanie wody w mieszance glikol-woda i wzrost ciśnienia w instalacji solarnej. Kolektory słoneczne powinny cechować się łatwością opróżniania z „parującego glikolu” tak, aby nie był on narażony na przegrzewanie i możliwe po dłuższym czasie uszkodzenie. Wówczas wzrost ciśnienia będzie w instalacji nieznaczny, a mniejsza ilość pary nie zagrozi komponentom, takim jak pompa obiegowa, przepływomierz, zawory, izolacja cieplna itp. Prawidłowo dobrane naczynie wzbiorcze będzie w stanie przejąć wzrost objętości glikolu w instalacji, aby nie było konieczne otwarcie się zaworu bezpieczeństwa. Po schłodzeniu się kolektorów słonecznych, również schłodzony glikol wypełni orurowanie absorberów, a instalacja będzie mogła samoczynnie powrócić do pracy. Przegrzewanie kolektora nie może zagrozić jego elementom. W trakcie badań kolektora wg normy EN12975 (na której bazuje certyfikat Solar Keymark), sprawdza się jego wytrzymałość nie tylko na długotrwała pracę „na sucho”, ale także na wewnętrzne i zewnętrzne szoki termiczne.

Źródło: muratordom.pl

Ile energii pobiera instalacja solarna?

Pobór energii elektrycznej zależy przede wszystkim od oporów przepływu i tym samym punktu pracy pompy obiegowej. Opory przepływu w instalacji zależą znacząco od konstrukcji kolektora słonecznego oraz przewodów instalacji. W typowej instalacji solarnej, dla podgrzewania wody użytkowej w domu jednorodzinnym, pompa obiegowa (bez regulacji elektronicznej) pobiera zazwyczaj od 35 do 80 W podczas pracy. Pobór energii przez sterownik jest w tym bilansie śladowy, na poziomie 2-3 W. Można szacować, że pobór energii elektrycznej w korzystnych miesiącach letnich nie powinien przekraczać 10-12 kWh/miesiąc.

Źródło: muratordom.pl


Trace McSorley Womens Jersey